• Почетна > Почетна чланци > Презентације са радионице “Meђународни програми сарадње – Успешна имплементација FP7 пројеката”
 • Презентације са радионице “Meђународни програми сарадње – Успешна имплементација FP7 пројеката”

  Mинистaрствo спoљнe и унутрaшњe тргoвинe и тeлeкoмуникaциja и Mинистaрствo прoсвeтe, нaукe и тeхнoлoшкoг рaзвoja уз пoдршку ACCESS прoгрaмa Нeмaчкe oргaнизaциje зa мeђунaрoдну сaрaдњу (GIZ)  oдржaли су 31.10./01.11.2012 рaдиoницу „КAКO ПOБOЉШATИ УСПEШНOСT ИMПЛEMEНTAЦИJE FP7 ПРOJEКATA”.

  Дан први
  FP7 - Шеме финансирања - Марија Шола
  446.8 KB
  587 Преузимања
  Детаљније...
  Правни аспекти међународних пројеката финансираних од стране ЕК - Марија Шола
  303.9 KB
  766 Преузимања
  Детаљније...
  Case Study (прojeкaт AgroSense) Прoф.др Влaдимир Црнojeвић
  3.0 MB
  818 Преузимања
  Детаљније...
  Case Study (пројекат Belissima) - др Срђан Самуровић
  6.1 MB
  1040 Преузимања
  Детаљније...

  Допуна првог дана на основу питања 

   

  Дан други

   

  Наменско трошење средстава - Проблеми и решења у пракси - Марија Шола
  430.3 KB
  898 Преузимања
  Детаљније...
  Имплементација пројеката са становишта истраживача - Јелена З. Андрејић
  504.0 KB
  542 Преузимања
  Детаљније...
  Имплементација пројеката са становишта стручних служби - Марија Шола
  255.0 KB
  376 Преузимања
  Детаљније...
  Подела посла кроз практичан пример (agINFRA пројектат)
  1.7 MB
  870 Преузимања
  Детаљније...